maandag 2 december 2013

vlak voor verstomden als dan de stem komt
niet van buiten
zodat luisteren een optie is

ons kunnen verliezen in klank
maar zacht
onontkoombaar aan fluisteren
is de toonhoogte dwingend

soms verlichting toch
alleen in kleur en gevormd
als een droom vlak voor ontwaken

het komt en het gaat
gaandeweg en niet weer©   dio the cilany

maandag 28 oktober 2013

Zoiets als een latik ben in een deur gaan wonen
toen ze even niet keek en het druilde

reden was haar opmerking dat ik mij niet opende
mijn antwoord dat het zich niet loonde
bleek een schot voor open doel
zij miste me nooit

nu ben ik ingeruild en meestal gesloten
behalve als zij wil en ik haar voel


©   dio the cilany


http://diothecilany.blogspot.com

Laatste post en bidprentjesdruilregen zwiept als nooit te voren
kraaien op een katkadaver doen mijn eetlust
onder de tong versmelten in haast
wanneer evenveel delen dringen om voorrang

een zwartgerande bril staat haar ook niet echt
ze ligt te kijken als een pop vermorzeld
van vier keer heen en weer gereden
toen de trein van half drie vertraging had

zo heeft elk mormel vooral excuses
en stuurt regelrecht aan op de laatste postbus
die sinds jaren geleden geleegd staat te wachten
onder een koek van kak van zwarte vogels

soms verkleven nog een paar verkromde kootjes
aan dergelijke historische gebeurtenissen
evenals enkele geruchten over zus en zo


©   dio the cilanyhttp://diothecilany.blogspot.com

naakt ontdaanbeleven als in dozen
nat op de hoek van een straat

donker maar nergens beschreven

het uitzicht op de derde klinker
viert daar af en toe vakantiegevoel

even vlug weer weggedrukt
als licht blind door de wimpers kiert

verliest het langzamerhand haar charme
van vaste grond onder de voeten


©   dio the cilany


http://diothecilany.blogspot.com

donderdag 16 mei 2013

een week is zomaar weer voorbijwe houden ons staande
door een hoge graad van onbenulligheid
om ons heen en voortdurend

naast een dosis verschraalde rook
en geur van ranzig frituurvet
wachten we op een deur

of  alleen maar haar brievenbus
een open gleuf met enig zicht
op bestaan rondom en enig vuur

het is weekend en voor even
gluren Kant en Schopenhauer van hun plank
verloren zielen naast een glas

naarmate de avond vordert
die kwistig en enigszins giftig was


©   dio the cilany

zondag 12 mei 2013

onlosmakelijk
wanneer het hoofd soms even opzij zakt
dan weten we dat geluk een horizon kent
even recht als gebogen

als wij elkaar in de armen nemen
vermoeden dat het goed komt
ook zonder zoals daarvoor

het eerst overal groen is en bloeit
zelfs ontworteld op dood hout
houvast vindt ogenschijnlijk in niets

geeft het dan nog iets
of staat alles stevig overeind©   dio the cilany


http://diothecilany.blogspot.com

zondag 7 april 2013

stuipen en een stopwatch
het is de herkenbaarheid
een ziel die zich vindt in de ziel
die zich even schielijk openbaart
als een gedachte roerloos op de bodem

 vanuit een ooghoek zie ik ratten struinen
met zwabberende knieën omstreeks tegenlicht
 het aura maakt zicht en stemmen niet helder
noch brengt het doel dichterbij

genadeloos vliegt het beeld in tweeën
en de idee dat het er iets toe doet


©   dio the cilany


woensdag 3 april 2013

zeepresten
er is geen reden verstrooid te zijn
op de laatste dag die geen einde kent

je kunt er  met je peddels nog een slag naar slaan
maar wat rest is valse lucht en veel turbulentie

een mengelmoes van witte en zwarte rook
omlijst een tableau van duiven en kraaien

gelaten staat een zwarte roos
ten kadaver langzaam om zeep te gaan

uiteindelijk is een ieder in- en uitgeroeid


©   dio the cilany

http://diothecilany.blogspot.com

er geweest
er sloeg werkelijk geen slag naar
in het duister van de tuin

verborgen onder theestruiken
berust een starende vrouw

lust vermag niets meer of minder
of even gauw gauw bedroefd zijn

op niets stoelt zij nog haar liefde
en ruikt het noch naar hem

het gerieft toch enkel
de dagen die zij bedenkt


©   dio the cilany


http://diothecilany.blogspot.com

maandag 20 februari 2012

even laterwanneer de dag niet meer

noch de nacht wordt onderbroken

elke avond haar schemering mist


en ik terug in je donkerder

dan donkere ogen


voorwaar geen verborgen list

en toch in rood gewroken


onder wind wordt niet gelogen

alleen de nasmaak onverkort


en daarvan enkel het wonder

dat zal worden opgeschort© dio the cilany